Beyin Festivali: Cahil Beyin

BEYİN FESTİVAL MANİFESTOSU

Beyin Festivali ülkemizin beyin odaklı ilk disiplinlerarası festivalidir. Beyin Festivali 2019’da katılımcılar beyin yoluyla kendilerini keşfederler. Beyin Festivali bir kuşağın festivali olma vizyonunu taşır. Beyin Festivali bağımsız bir bilim damarıdır. Beyin Festivali bilim sevgisiyle doludur. Beyin Festivali’nin tüm bileşenleri beyin çalışmalarına sahici bir katma değer yaratmayı amaçlar. Beyin Festivali’nde bilimsel bilgi, eşit ve özgürdür. Beyin Festivali evrensel bilim felsefesi standartları esaslarına gönülden bağlıdır. Beyin Festivali’nde tüm sunumlar; merak eden, düşünen, hisseden, ilham alan, ilham veren gerçek birer biliminsanı ciddiyetiyle yapılır. Beyin Festivali’nde beyin, festivalin tam merkezindedir. Beyin Festivali’nde katılımcılar keşfeden gerçek birer aktördür.

Beyin Festivali Teması: “Cahil Beyin”

“Kullanılmayan Beyin Geri Alınır” “Dünyanın en büyük cezaevi cahil insanın kafasının içidir!”-MontaigneKruger ve Dunning’e 2000 yılında Harvard Üniversitesi’nden ‘Ig Nobel ödülü’ kazandıran bu teori, niteliksiz insanların nasıl da kolaylıkla yükselebildiklerini açıklamakta, kaynağı belirsiz, niteliksiz özgüvenin nitelikli insanlar üzerindeki potansiyel yüksek etkisini dile getirmektedir. Kruger ve Dunning görüşlerini 14 yıl önce şu net cümlelerle ifade ediyordu:“Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini artırır.”ORTALAMA İNSAN PSİKOLOJİSİ ŞÖYLE DER: Bana bir şey olma! İş sadece bununla sınırlı değil tabii ki. Birçok alanda kendimizin ortalama bir insandan daha kabiliyetli, daha zeki vs. Olduğunu düşünürüz. Üniversitede ders verdiğimiz yıllarda birçok veliden aynı sözü duyardık ama sınıfın en başarısız öğrencisinin velisinden de aynı şeyi duyduğunuz zaman şaşırıyorsunuz: “Benim oğlum çok zeki ama çalışmıyor”. Zeki olmak iyi bir şey tabii ki ama herkesin zeki olmasını bekleyemeyiz. Bu biraz insanların kendilerine veya çocuklarına olan aşırı güveninden kaynaklanıyor. Bu gibi saha çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan Dunning-Kruger Sendromu sinopsisi ise şu şekildeydi: “İşinde çok iyi olduğuna” yürekten inanan ‘yetersiz’ kişi, kendini ve yaptıklarını övmekten, her işte öne çıkmaktan ve aslında yapamayacağı işlere talip olmaktan hiçbir rahatsızlık duymaz! Aksine her şeyin hakkı olduğunu düşünür! Ancak bu ‘cahillik ve haddini bilmeme’ karışımı mesleki açıdan müthiş bir itici güç oluşturur. ‘Eksiler’ kariyer açısından ‘artıya’ dönüşür. Sonuçta, ‘kifayetsiz muhterisler’ genellikle her yerde daha hızlı yükselirler. Diğerleri de bu dinamik cesaretlerinden ötürü bu insanları ödüllendirir, arkasında olur ve mümkün olan her durumda seçer.”Bilmeyen insanlar biliyormuş gibi yaparlar, konuyla alakalı bir iki anahtar kelimeyi kullanarak konuyu biliyormuş intibaı oluşturmak isterler. Derinlemesine soru kabul etmezler. Soru sorduğunuzda ya konuyu değiştirir ya da sizi aşağılamayı tercih ederler. Utanmayın ve soru sormaya devam edin. Havalarının söndüğünü hissedeceksiniz. Bu arada, gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar çalışma hayatında ‘fazla alçakgönüllü’ davranarak öne çıkmaz, yüksek görevlere kendiliklerinden talip olmaz, kıymetlerinin bilinmesini beklerler. Tabii beklerken kırılır, kendilerini daha da geriye çekerler. Cahil olmayan “bilgi dolu akıl”, sıklıkla doğru zamanı ıskalarken; daha az bilgili olan, doğru çözümü ve zamanın ruhunu, çok atik bir şekilde, zamanından önce yakalayabilirler. Bilgisiz insan genel farkındalıktan uzak olduğu için dış dünyadan ve dış etkilerden de uzaktır. Bu onu kendinden alabildiğine emin, alabildiğine mutlu yapar. Bu nedenledir ki, kendisine sürekli bilgi aktaran, bir nevi kafasını karıştıran “diğerini” pek de sevmez. Peki, bu hususta beynin cehaletini sorgulayacağız. Harika “Beyin Festivalinde” Ve farklı sunumlar eşliğinde şu başlıklar adı altında konuyu ele alacağız:

Beyin Festivali Ana Konu Başlıkları

o Beynin cehaleti
o Sürü Psikolojisi
o İrrasyonalite
o Stigmatik Beyin: Önyargılarımız
o Cesur Ve Ahmak Beyin
o Üstünlük Yanılsaması
o Özgüven Zehirlenmesi
o Kaynağı Belirsiz Özgüven
o Niteliksiz İnsanlar
o Kullanılmayan Beyin
o Cahil Cesareti
o Cahilin Mutluluğu
o Kifayetsiz Muhterislik
o Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak
o Türkiye’de Birçok İnsanda Gözlenebilecek Etki
o Socrates’in Plato’nun Apology’sinde Kanıtlamaya Çalıştığı Hadise

Beyin Festivali

Ülkemizin beyin odaklı ilk disiplinlerarası festivalidir.

Beyin Festivali

Bir kuşağın festivali olma vizyonunu taşır.

Beyin Festivali

Bilim sevgisiyle doludur.

Beyin Festivali’nde

Bilimsel bilgi, eşit ve özgürdür.

Beyin Festivali’nde

Tüm sunumlar; merak eden, düşünen, hisseden, ilham alan, ilham veren gerçek birer biliminsanı ciddiyetiyle yapılır.

Beyin Festivali’nde

Katılımcılar keşfeden gerçek birer aktördür.

Beyin Festivali

2023’de katılımcılar beyin yoluyla kendilerini keşfederler.

Beyin Festivali

Bağımsız bir bilim damarıdır.

Beyin Festivali'nin

Tüm bileşenleri beyin çalışmalarına sahici bir katma değer yaratmayı amaçlar.

Beyin Festivali

Evrensel bilim felsefesi standartları esaslarına gönülden bağlıdır.

Beyin Festivali’nde

Beyin, festivalin tam merkezindedir.