Beyin Festivali: Kötücül Beyin

Biz Kimiz?

Beyin Festivali, Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği (DABAD) tarafından eğitim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bilimin önde gelen araştırma konuları arasında bulunan beyin yapısı işleyişi ile ilgili çalışmaların geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir festivaldir.

Vizyon

Multidisipliner bakış açısı ile tıbbi araştırmalar ve eğitim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesine katkı sağlanması; daha nitelikli birey ve toplum anlayışı ile yaşam için beyin araştırmalarını ve beyin sinir sistemi, sinir sistemi eğitimini tüm alt alan ve açılımları ile geliştirmek.

Misyon

Tıbbi Araştırmalar ve eğitim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bilimin önde gelen araştırma konuları arasında bulunan beyin yapısı işleyişi ile bilişsel süreçler ve bunların arasındaki ilişkileri bulmak, çağdaş bilimsel psikofiziksel etkileşim modelini desteklemek, beyin ve bilişin birbiriyle bağlantılı konularda ve beyin hasarları ile ilgili her türlü faaliyeti, bilim çalışmalarını desteklemek; beyin, biliş ve bunların ilişkilerinde disiplinler arası yaklaşımlarla (aralarında tıp da olmak üzere temel ve uygulamalı biyolojik bilimler) beyin yapı ve süreçleri, bilişsel süreçler gibi psikoloji biliminin doğal konularını çağdaş bilim dünyası ile ilgili konular çerçevesinde inceleyerek etkili ve kapsamlı çalışmalar yapmak, seminer ve konferanslar düzenlemek, etkin kitlelere ulaşmak, ekip çalışması yapmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.

Beyin Festivali

Ülkemizin beyin odaklı ilk disiplinlerarası festivalidir.

Beyin Festivali

Bir kuşağın festivali olma vizyonunu taşır.

Beyin Festivali

Bilim sevgisiyle doludur.

Beyin Festivali’nde

Bilimsel bilgi, eşit ve özgürdür.

Beyin Festivali’nde

Tüm sunumlar; merak eden, düşünen, hisseden, ilham alan, ilham veren gerçek birer biliminsanı ciddiyetiyle yapılır.

Beyin Festivali’nde

Katılımcılar keşfeden gerçek birer aktördür.

Beyin Festivali

2020’de katılımcılar beyin yoluyla kendilerini keşfederler.

Beyin Festivali

Bağımsız bir bilim damarıdır.

Beyin Festivali'nin

Tüm bileşenleri beyin çalışmalarına sahici bir katma değer yaratmayı amaçlar.

Beyin Festivali

Evrensel bilim felsefesi standartları esaslarına gönülden bağlıdır.

Beyin Festivali’nde

Beyin, festivalin tam merkezindedir.

Beyin Festivali: Kötücül Beyin

Yapım aşamasınnda...