Kongre Ana Konu Başlıkları

BEYİN FESTİVALİ  TAMAMLANAMAYAN PUZZLE BEYİN

BEYİN FESTİVALİ ‘CAHİL BEYİN’
ZİHİN FELSEFESİ VE SİNİRBİLİM SEMPOZYUMU
NÖROREHABİLİTASYON
NÖRODEJENERASYON
NÖROİMMÜNOLOJİ
NÖROFARMAKOLOJİ
NÖROMODÜLASYON
NÖROGELİŞİMSEL
NÖROPSİKİYATRİ
NÖROPSİKOLOJİ
NÖROFELSEFE
NÖROGENETİK
NÖROLİDERLİK
NÖROEĞİTİM
NÖROMÜZİK
NÖROPOLİTİKA
SPOR GENETİĞİ
KLİNİK NÖROBİLİM
KOGNİTİF NÖROBİLİM
DAVRANIŞSAL NÖROBİLİM

DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI
FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK
ROBOTİK KODLAMA ve YAPAY ZEKA
REHABİLİTATİF OYUNLARLA TERAPİ
AŞK ve CİNSELLİĞİN NÖROBİLİMİ
NÖROBASIN ve SOSYAL MEDYA
KÖK HÜCRE ve REJENERATİF TIP
PSİKOTERAPİLERİN NÖROBİLİMİ
COGNIPLAT OYUN PLATFORMU
NÖRO KREATİF MÜZİK TERAPİ
NÖROSANAT ve YARATICILIK
ORTOPEDİ ve YAPAY ZEKA
RÜYALARIN NÖROBİLİMİ
İLİŞKİLERİN NÖROBİLİMİ
İNTİHARIN NÖROBİLİMİ
EVRİMİN NÖROBİLİMİ
SUÇUN NÖROBİLİMİ
ERGOTERAPİ