Ayşegül YILMAZ

Uzm. Dkt

Ayşegül YILMAZ

Uzm. Dkt

Özgeçmiş

Doktora: İstanbul Medipol Üniversitesi / Dil ve Konuşma Terapisi- Devam ediyor
Yüksek Lisans: İstanbul Medipol Üniversitesi / Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) -2020
Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -2011
Yüksek Lisans Tezi: Yutmada Oral Motor Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe’ye Uyarlanması,
Geçerlilik ve Güvenilirliği: Pilot Çalışma
İş Tecrübesi:
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi, 2021-Halen
NPİstanbul Beyin Hastanesi, Dil ve Konuşma Terapisti, 2021-Halen
Beceri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Dil ve Konuşma Terapisti, 2020-2021
Ribem Riskli Bebek Danışmanlık Merkezi, Dil ve Konuşma Terapisti, 2020-2021
Ribem Riskli Bebek Danışmanlık Merkezi, Fizyoterapist, 2018- 2020
Binbir Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2013-2018
Arı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2012-2013
Çakıroğlu İlkem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2011-2012
Ulusal-Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:
Topbaş, S, Birol, N, Berber, H, Polat, B, Kırımtay, B, Yılmaz, A. (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Dil ve Konuşma Terapisi
Yönetimi: “Şimdi Ne Yapmalıyız?”. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 1-30.
Berber Çiftci, H., Yılmaz, A., Çağlayan, A. & Topbaş, S. (2021). Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Dil ve Konuşma
Terapistinin Rolü Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 4 (3), 339-361.
Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dkyad/issue/67383/1002743
Ulusal-Uluslararası Kongrelerde Yayınlanmış Bildiriler:
Yılmaz A., Topbaş Ş. Adaptation of Schedule for Oral Motor Assessment to Turkish and Its Validity and Reliability- 14 th
Panhellenic 1 st International Congress on Speech and Language Pathology
Yabancı Dil: İngilizce
Verdiği Dersler:
2021-2022 Güz Dönemi: İleri Klinik Uygulama: Yutma Bozuklukları Teorik:0 Uygulama:2
AKTS 3 Sınıf Mevcudu:81
2021-2022 Bahar Dönemi: Yutma Bozukluklarına Giriş: Değerlendirme ve Terapi Teorik:2
Uygulama: 4 AKTS:5 Sınıf Mevcudu:90
20222-2023: Güz Dönemi: İleri Klinik Uygulama: Yutma Bozuklukları Teorik:0 Uygulama:2
AKTS 3 Sınıf mevcudu:90