Başak ALTUNBEK

Klnk. Psk

Başak ALTUNBEK

Klnk. Psk

Özgeçmiş

2022- Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Psikoloji Doktora Programı.
2019- 2022 Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Klinik Psikoloji YL (Tezli). GNO: 3.69
Tez Başlığı: SARS-COV-2 Pandemi Döneminde Hemşirelerde Travmatik Etkilenme ve Duygusal Emeğin Tükenmişlik
Düzeylerine Etkisi.
2017-2017 Jagiellonian University, Psychology Department Erasmus Değişim Öğrencisi
2015-2019 Kadir Has Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü (İngilizce)(Tam Burslu). GNO:
3.73
2023-2023 Travma Çalışmaları Derneği, Travmada Müdahale Yöntemleri, Türkiye
2021- Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği, KDT Eğitimi, Türkiye
İŞ DENEYİMİ
Şubat 2020 – Araştırma Görevlisi, İstinye Üniversitesi
BECERİLER Yabancı Dil Becerileri: İngilizce (YÖKDİL: 87.5)
BİLİMSEL KURULUŞLARA Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği, üye, 2022- ÜYELİKLER
YAYINLAR
Krespi Ulgen, M.R., Acil, M. & Altunbek, H.B. (2023). Psychological Effects of the COVID-19 Pandemic. Explor
Res Hypothesis Med. https://doi.org/10.14218/ERHM.2022.00110
Gıca, Ş. , Altunbek, H. B. , Karaca, S. , Şahingöz, M. & Çınar Tanrıverdi, E. (2022). Investigation of the Effect of
Attachment and Some Important Psychiatric Clinical Entities on the Relationship Between Covid 19 Vaccine
Hesitancy and Distrust in Vaccines . Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry , 2 (2) , 157-
168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/crrpp/issue/74534/1129762
Krespi Ulgen, M. R., Kupana, M. N., & Altunbek, H. B. (2022). COVID-19 pandemic: Does musicianship matter?
Psychology of Music, 0(0). https://doi.org/10.1177/03057356221109322