Bilge UZUN

Prof. Dr.

Bilge UZUN

Prof. Dr.

Özgeçmiş

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında kazanan Uzun, akademik hayatına
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 2005 yılında ‘erteleME’
konulu tezi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tamamlamıştır.
Doktora çalışmaları sırasında Berlin Humboldt Üniversitesi’nde burslu araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuştur.
8 ay devam eden ‘Berliner’ yaşamının ardından ülkesine dönen Uzun, 2008 yılında ön-doktora çalışması olan oğlu Deniz Baray
Özer’i kucağına almış, 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
alanında Doktora programını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Dr. Öğretim Üyesi
olarak çalışan Uzun’un Doktora başarısı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından desteklenmiş ve bir yıl süreyle yurtdışı
Doktora Sonrası Araştırma (PostDoc) bursu kazanmıştır.