Ece BABAN

Doç. Dr.

Ece BABAN

Doç. Dr.

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ece Baban 1998 yılında Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. 2002 yılında lisans eğitimini Marmara
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde derece ile bitiren Baban, aynı yıl Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora
eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayan Baban, aldığı DAAD Üstün Başarı Bursu ile
Almanya’da siyasal iletişim üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Orta Doğu Siyasi Tarihi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ikinci doktorasına başlayan Baban; aynı yıl eser ve sözlü sınavlarından başarı ile geçerek
Doçentlik unvanını almıştır.
Berlin Freie Üniversitesi ve Köln Üniversitesi’nden kabul alan Baban; aynı zamanda Poznan Ekonomi Üniversitesi’nde Marka ve
Pazarlama dersi vermiştir. 2018 yılından itibaren Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde görev
yapmaktadır. İletişim ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerini bir arada çalışan Baban; füze savunma sistemleri ve transatlantik
güvenlik konusunda eğitim almıştır. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik ve Strateji Daire Başkanlığı’nda Terörizm ve Medya İlişkisi
konusunda uzmanlara seminer vermiştir.
Doç. Dr. Ece Baban, NATO TMMM kapsamında Terör ve Medya konusunda ders vermekte; güvenlik ve iletişim alanında ulusal
ve uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil eden kadın akademisyenler arasında yer almaktadır. Kendisi ayrıca sosyal
sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda birçok çalışması bulunan Doç. Dr. Baban, dış
politika ve uluslararası iletişim konusunda televizyon programlarına konuk olarak katılmaktadır