İbrahim YAŞA

Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim YAŞA

Dr. Öğr. Üyesi

Özgeçmiş

2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Bu süreçte birçok ulusal ve uluslararası konferanslara katılıp düzenleme kurulunda yer aldı; çeşitli ulusal yarışmalarda Türkiye birinciliği elde etti. Mezuniyeti ardından Galatasaray Üniversitesi ve Okan Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak bir yıl çalıştı ve aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişsel Bilimler (Psikoloji&Dilbilim) Anabilim dalında yüksek lisans programına başladı. Yüksek lisans eğitimi süresinde öğretim elemanı olarak çalışmaya devam etti.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Doktora Programı’na başladı. 2017 yılında yüksek lisans gerekliliklerini ve Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 300 saat klinik uygulama sürecini tamamladı. “36-48 Ay Arası Normal Gelişim Gösteren Çocuklar İle 48-60 Ay Arası Özgül Dil Bozukluğu Olan Çocukların Dil Kullanım Bilgisinin Karşılaştırılması” başlıklı yüksek lisans bitirme projesi ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı. TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu’nu kazandı. Bu süreçte Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı’ na başladı.

Halen Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmakta, Beyin Hastanesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Polikliniği’nde dil ve konuşma bozukları uzmanı olarak vaka görmekte ve doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmekledir.