MAHİR YEŞİLDAL

Uzm. Dr.

MAHİR YEŞİLDAL

Uzm. Dr.

Özgeçmiş

Tıp eğitimini 2004 yılında dereceyle mezun olarak tamamladı. 2008-2012 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Psikiyatri alanında uzmanlık eğitimine devam etti.
Bu süre zarfında Cinsel Terapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Dinamik Psikoterapi, Hipnoterapi ve Rüya ile Terapi konularıyla ilgili
çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarıyla ilgili ulusal/ uluslararası kongre ve toplantılarda konferanslar vermiştir.