PINAR BERNA TUNÇ

PINAR BERNA TUNÇ

Özgeçmiş

Merkezi Kanada’da bulunan Adler Central Europe Koçluk Okulu Fakülte Lideridir. Aynı
kurumda “Koçlar için Nörobilim” eğitim programının hazırlayıcı ve lideridir.
2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisansı ve Çocuk gelişimi Yüksek
Lisanslarını tamamlamıştır. Her iki alanda da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
üzerine çalışmıştır. Halihazırda hem yetişkinlere hem de gençlere Dikkat Koçluğu
yapmaktadır. Dikkat Koçluğunun DEHB üzerine etkilerini araştırdığı bir akademik çalışması
bulunmaktadır.
1996 İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans ve Bilgi Üniversitesi Executive MBA
mezunudur. IT ve Perakende sektörlerinde çalışmış, 2018 yılından itibaren kurumsal
görevlerinin yerini hem kendi şirketi Infinitcrea Leadership and Coaching hem de Adler
Central Europe bünyesinde yönetici koçluğu ve eğitmenlik almıştır.
İlk akademik çalışmasını aile şirketlerinin profesyonelleşme ve kurumsallaşma süreçlerinin
yönetimi ve psikolojik etkileri üzerine yapmıştır. Koçluğun süreç geçişlerindeki kolaylaştırıcı
etkisi üzerine 2013 yılında Koçluk eğitimini Adler Central Europe’dan almıştır. Ardından yine
Adler Central Europe Practicum sürecini tamamlamış ve ACPC ve devamında PCC ünvanını
almıştır.
3 yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda 7. Ve 8. Sınıf öğrencileri ile çalışmıştır. ICF
(Uluslararası Koçluk Federasyonu) bir koç olarak ÇYDD, Gelecek Daha Net Gençlik Platformu
(GDN), Bizbizze Derneği, Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye’nin
Mühendis Kızları projeleri gönüllü koç olarak görev aldığı projelerdendir.
Koçlara özel tasarlanan Transaksiyonel Analiz ve Optimum Denge Modeli eğitimleri de aldığı
eğitimler arasındadır.
Özel gereksinimli çocuklar yoga eğitmenidir.
Geleneksel Türk Süsleme Sanatları’ndan olan Katı’ sanatı icazetli sanatçısıdr. Çeşitli projeler
ve karma sergilerde yer almıştır.
Bir çocuk annesidir.