Öğet Öktem TANÖR

Prof. Dr.

Öğet Öktem TANÖR

Prof. Dr.

Özgeçmiş

1959  İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun
1960-1968 İst Hukuk Fak.de Anayasa Hukuku asistanı
1969-1972 İst Edebiyat Fak. Psikoloji asistanı
1972-1974 Yurt dışı
1975-1981 İst Ün. Cerrahpaşa Tıp Fak.de doktora
1981 Doktora ünvanı
1983 İst Ün. İst Tıp Fak. Nöroloji’de Nöropsikoloji Laboratuarını kurma
1993 Doçentlik
2000 Profesörlük
1983-2002 İst Tıp Fak.de nöropsikolog
2002 Emeklilik
1981-2016 sekiz üniversitede misafir öğretim üyeliği
2018 Türk Nöroloji Derneği Bilim ve Hizmet Ödülü