Önder KAVAKÇI

Prof. Dr.

Önder KAVAKÇI

Prof. Dr.

Özgeçmiş

1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, Kayseri ve Çorum’da pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından 2001 yılında, “Trabzon ilinde yaşlılarda demans ve depresyon yaygınlığı” tezi ile Psikiyatri Uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2001-2008 yılları arasında Çorum Hasan Paşa Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak çalışmıştır.

2008 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. Aynı kurumda 2013 yılından bu yana Doçent ünvanı ile çalışmaktadır. Doç Dr Önder Kavakci on yılı aşkın süredir travma sonrası stres ile ilişkili bozuklularin terapisi ile uğraşmaktadır.

EMDR, Gestalt, Hipnoz, Bilişsel davranışçı terapi, Çözüm odaklı kısa psikoterapi gibi bir çok terapi alanında eğitimler almıştır. EMDR terapisi alanında yazılmış bir kitabı ve ulusal ve uluslar arası dergilerde yazılmış çok sayıda yayını bulunmaktadır. EMDR Türkiye ve Türkiye Psikiyatri Derneği üyesidir.

Prof.Dr.Önder Kavakçı halen İstanbul Kültür Üniversitesinde psikoloji bölümde ders vermektedir.