Sema ACAR ÜNLAGAN

Dr. Öğr. Üyesi

Sema ACAR ÜNLAGAN

Dr. Öğr. Üyesi

Özgeçmiş

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Yandal)
Yüksek Lisans: Universitaet Potsdam & University of Groningen, European Masters In Clinical Lingustics (EMCL)
Doktora: Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı (Bütünleşik Doktora)
Araştırma Alanları: Nörodilbilim, Klinik Dilbilim, Gelişimsel Disleksi, Gelişimsel ve Edinilmiş Dil Bozuklu