Serdar TAŞÇI

Dr. Öğr. Üyesi

Serdar TAŞÇI

Dr. Öğr. Üyesi

Özgeçmiş

EĞİTİM BİLGİLERİ
2004 – 2010Doktora
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Türkiye
2001 – 2004Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye
1997 – 2001Lisans
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, Türkiye