Seren DÜZENLİ ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi

Seren DÜZENLİ ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi

Özgeçmiş

2002 yılında Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda, lisans
eğitimini tamamladı. Özel fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı dal hastanesinde toplam 7 yıl fizyoterapist olarak çalıştı. Anadolu Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans
Programını 2010 yılında tamamlayarak uzman dil ve konuşma terapisti unvanını aldı.
Kastamonu’da özel bir hastanede dil ve konuşma terapisi polikliniğinin açılmasına öncülük
etti. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Sinir
Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Programını tamamlayıp sinirbilim doktorantı unvanını aldı.
Çalışmaları ağırlıklı olarak nörojenik dil ve konuşma bozuklukları, nörobilim,
nörogörüntüleme, beyin potansiyelleri -osilasyonları ve dil sisteminin nörofizyolojisi
üzerinedir. İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü kurucu bölüm
başkanı olan Düzenli-Öztürk, halen İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi
Bölümü’nde öğretim üyesi, Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır