Seyhun TOPBAŞ

Prof. Dr.

Seyhun TOPBAŞ

Prof. Dr.

Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi 1980
Doktora, YL- City University, Klinik İletişim Bilimleri, İnsan İletişimi-Dil ve Konuşma Terapisi DR- Anadolu Üniversitesi,
Konuşma Engelliler Bilim Dalı YL- 1988 DR- 1994
Daha Önce Görev Yaptığı Yerler
2012 – Ekim 2014 Kurucu Dekan Sağlık Bilimleri Fakültesi 1999 – Ekim 2014 Kurucu ve Müdür Dil ve Konuşma Bozuklukları
Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi-DİLKOM 1999 – 2013 DİLKOM Alt Birim Sorumlusu Foniyatri-Ses-Yutma Bozuklukları
Ünitesi 2013 – Mart 2015 Bölüm Başkanı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı 2000 – Mart 2015
Ana Bilim Dalı Başkanı Anadolu Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapistliği
Araştırma Alanları
Dil ve Konuşma Bozuklukları ve Terapisi; Dudak-Damak Yarıklarında Ses-Rezonans-Konuşma Bozuklukları, Nörojenik dilkonuşma bozuklukları; Yutma ve Ses Bozuklukları, Dil Bozuklukları, Konuşma Sesi Bozuklukları, Dil-Konuşma Değerlendirme
Testleri Geliştirme, Dil ve Konuşma Terapisinde Araştırma Yöntemleri ve Kanıta Dayalı Uygulamalar