Simge Seren KIRLIOĞLU BALCIOĞLU

Uzm. Dr.

Simge Seren KIRLIOĞLU BALCIOĞLU

Uzm. Dr.

Özgeçmiş

Simge Seren KIRLIOĞLU BALCIOĞLU, MD, PhD(c)
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

2014 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2016 yılında psikiyatri asistanı olarak görev yapmaya başladığı Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ihtisasını 2020 yılında bitirerek psikiyatri uzmanı olmuştur. 2021 yılından bu yana İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde psikiyatri uzmanı olarak çalışan Dr. Kırlıoğlu Balcıoğlu aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

2017 yılında Macaristan’da Szeged Üniversitesi Psikiyatri Kliniği’nde ve Portekiz’de Centro Hospitalar Psiquiátrico De Lisboa Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde misafir doktor olarak bulunmuştur. Ayrıca 2018 yılında Birleşik Krallık’ta, Oxford Health NHS Foundation Trust bünyesinde bulunan Warneford Hastanesi ve Churchill Hastanesi’nde erken dönem psikotik bozukluklara müdahale, yeme bozuklukları ve geriatrik psikiyatri bölümlerinde misafir doktor olarak bulunmuştur. 2018 ve 2019 yıllarında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini tamamlayarak Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından sertifika almaya hak kazanmıştır. European College of Neuropsychopharmacology, Psikofarmakoloji Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği üyesidir.

2021 yılından bu yana Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde İmmünoloji doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Klinisyenliği ve araştırmacılığı birlikte aktif şekilde yürüten Dr. Kırlıoğlu Balcıoğlu biyolojik psikiyatri, nöroimmunoloji, psikiyatrik hastalıklarda kronobiyoloji ve duygudurum bozuklukları ile ilgilenmekte ve başta bu alanlarda olmak üzere 20’nin üzerinde uluslararası makalesi bulunmaktadır.