Tamer AKER

Prof. Dr.

Tamer AKER

Prof. Dr.

Özgeçmiş

1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimi tamamlayan Tamer Aker, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucunda
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri uzmanlık eğitimine başladı.
1996 yılında Psikiyatri Uzmanı, 2000 yılında ise Psikiyatri Doçenti unvanlarını aldı. 2002 yılında meslekteki ikinci görev yeri
olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalına geçti.
2003-2006 yılları arasında üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı.
2006 yılında psikiyatri profesörü oldu. Aynı üniversitede Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı ile yine Kocaeli Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri AD Ruhsal Travma Yüksek Lisans Programı’nın yöneticiliğini yapmış olup doktora programının
kurucu öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.
Türkiye Psikiyatri Derneği, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliğini ve Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı
Derneği kurucu üyesidir. Travma ve Afet Çalışmalarını dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de yürütmüştür.
Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı yüksek lisans programının koordinatörü,
AkademiDem’in kurucusu, demterapi’nin kurucu ortağıdır. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Unicef,
Spark, Kızılay, Ilo, Hayata Destek gibi kurumlarda mülteci ruh sağlığı, afet ve acil durumlarda psikososyal destek projelerinde
eğitici ve proje koordinatörü olarak çalışmaya devam etmektedir.